Energie

De manier waarop we met onze energie omgaan bepaalt hoe we leven en ons leven vormgeven. Dat betekent dat we zelf kunnen veranderen wat we gecreëerd hebben’.
Zowel de zichtbare als de niet-zichtbare, dieperliggende krachten creëren dynamieken en energieën die ons leven bepalen. Door zicht te krijgen op en je bewust te worden van deze energieën kun je je leven veranderen en voluit gaan leven.

Op mijn bijzondere plek in de natuur laat ik je ontdekken en ervaren hoe energieën en dynamieken in jou werken.
Ik wijs je de weg zodat je zelf je antwoorden kunt vinden en kunt kiezen of je je energie anders wilt laten stromen,
Alles begint bij jezelf, daarna kun je het pas groter zien.

Kijk naar binnen om buiten jezelf te groeien

Verlangen

  • naar inzicht in jezelf, je onderneming, een organisatie, een relatie of je familie
  • naar verbinding maken met jezelf en je (opnieuw) leren afstemmen op je hart, ziel, kern en heilige vuur
  • naar een nieuwe impuls om een andere weg in te slaan, je vuur op te stoken of je  energieën anders te laten stromen
  • je diepste Zelf te leren kennen
  • om verbinding te maken met wat groter is dan jezelf

Spiritueel, seksueel, sjamanistisch perspectief

Spiritueel:
We hebben vele lagen van bewustzijn die we kunnen leren kennen en gebruiken. Ons lichaam is maar een klein deel van wie we zijn. Onze energie strekt zich uit tot ver over de grenzen van ons fysieke lichaam, ons waarnemings- en bevattingsvermogen.

Seksueel:
Seksuele energie is de bron van ons leven. Het is het vuur dat ons aanspoort, in beweging zet, moed geeft en dingen tot stand brengt.
Seksuele energie kan tot uitdrukking komen in seks of er door geblokkeerd worden en kan voluit stromen zonder seks.

Sjamanistisch:
Alles wat natuurlijk is, is bezield. Er zijn universele wetten en waarheden die vooral voelbaar en zichtbaar worden als we in de natuur zijn.

Beleving

Shamanic Drum Experience
In verbinding met je hart, drum en natuur.

Nieuwe datum in 2020 volgt nog
Van 10.00 – 17.00 uur

Lees hier meer.

Zinderende zondagen: Follw your inner Fire
Samen energie co-creëren om het vuur in jezelf aan te wakkeren

Zondag van 12.00 – 16.00 uur
nieuwe data in 2020 volgen
Lees hier meer.

Ruimte voor persoonlijke sessies in oktober:
nieuwe data in 2020 volgen
sessies op mijn bijzondere plek in Kortenhoef.

Contact

Geboren als Adriana ben ik bijna 60 jaar als Ria door het leven gegaan. Minder dan de helft van de naam waarmee ik ter wereld kwam, minder dan de helft van mijn potentieel dat aanvankelijk zichtbaar kon zijn.
Zoals mijn volledige naam er altijd was, waren mijn aangeboren gaven en talenten er ook altijd volledig.
In mijn leven heb ik steeds opnieuw ruimte en vormen gecreëerd om ze in te zetten en te delen. Nu is daar weer een nieuwe fase in aangebroken op een bijzondere plek.

Hier lees je meer over mijn levenservaring.

Voel je welkom om contact op te nemen.

Adriana

(Ria) Borst
T 06 29 731 752
M ria@zuivergeluk.nl